iran ehtezazنوع چاپ : سیلک

جنس : ژرسه ، ساتن

محل استفاده : outdoor

 

پرچم های اهتزاز ایران که برای فضای آزاد در سایز های ۱۲۰* ۷۰ و ۱۵۰*۹۰ و ۲۱۰*۱۲۰ و ۲۴۰*۱۴۰ چاپ اسیدی متناسب با نیاز شما

تولید شده است .

که سایز ۱۲۰* ۷۰ و ۱۵۰*۹۰ بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد .