نوع چاپ : سیلک

جنس : ژرسه ، ساتن

محل استفاده : outdoor

 

پرچم های ایران عمودی که برای محوطه های باز استفاده می شود در سایز های 2 *1 و 3*1 و 4*1.5 به صورت چاپ اسیدی تولید می شود . چاپ اسیدی روی ساتن براق نوع سبک برای بادخور بهتر و دیده شدن بهتر ارائیه میشود . چاپ اسیدی به صورت یک رو (یک طرف چاپ) انجام میشود .

که سایز 2*1 و 3*1 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.