نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال ، لیزری

جنس : ژرسه ، ساتن

محل استفاده : …..