چاپ پرچم و فروش پرچم مذهبی و محرمی

عمودی و افقی

جنس : ساتن

سایز افقی : ۱۵۰* ۲۵۰ ، ۱۵۰*۷۵

سایز عمودی : ۲*۱ و ۳*۱