نوع  : سیلک ، دیجیتال ، لیزری ، گلدوزی

جنس :  ساتن ، جیر

محل استفاده : …

حمایل ها برای سمینارها و مناسبت ها و سازمان ها و ارگان ها و… استفاده میگردد که هم از جنس ساتن که چاپ دیجتال میباشد و یا جیر که گلدوزی میباشد متانسب با لوگو و متن شما قابل سفارش می باشد.

پرچم حمایل