نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

جنس : ژرسه ، ساتن

محل استفاده : …..