نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

جنس :  ساتن ، جیر

محل استفاده : indoor

پرچم های تبلیغاتی در دو نوع می باشد .

1- دوطرفه (دو رو چاپ)

2- پشت طلقی (یک رو چاپ)،

برای سلیقه های خاص و بدون ریشه در ابعاد رومیزی و تشریفات از جنس ساتن ارایه میگردد، که تولید پرچم تبلیغاتی با نوع پشت طلقی آن بین شرکت ها و سازمان ها محبوبیت بیشتری دارد.