نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

جنس : …..

محل استفاده : …..