نوع چاپ : سیلک ، دیجیتال

جنس : ساتن

محل استفاده : …

پرچم های ملل که در آژانس های هواپیمایی سمینار ها و شرکت ها و… قابل استفاده می باشد. که در ابعاد رومیزی و تشریفات و اهتزاز از جنس ساتن مناسب سلیقه و سفارش شما تولید میشود.

(تشریفات، رومیزی ، اهتزاز و…)

چاپ پرچم رومیزی ملل