پشت پرچمی وسیله و قطعه‌ای است که به کمک آن پرچم حالت ایستاده زیبایی را پیدا کرده و لوگو یا نماد روی پرچم به سادگی و به صورت صاف نمایان گردد.

نصب پشت پرچمی بسیار ساده می‌باشد.، با باز کردن پیچ وسط میله پرچم و قسمت میله بالایی، به طور کامل میله پایینی جدا را جدا کرده و بعد از داخل حلقه متصل به میله پشت پرچمی عبور داده می‌شود. سپس مجددا میله بالایی پرچم را در جای خود یعنی داخل قسمت پایینی میله پرچم قرار داده و پیچ سفت کننده را محکم میکنیم. حالا ورق پشت پرچمی را به پایه اش متصل میکنیم و مجددا پرچم روی میله آویزان کرده و تنظیم میکنیم.

به کمک پشت پرچمی می‌توان به سادگی یک پرچم تشریفات یا رومیزی را در حالتی افراشته و زیبا نمایش داد. این قطعه زیبایی پرچم شما را چند بار کرده و نمایی جذاب به آن میدهد.

منبع : پرچم سازان