کتیبه محرمی عمودی

جنس : فلامنت

سایز : 500 * 90 ، 500 * 75